Hvad er MJU?

I projektet Mod Job og Uddannelse har vi fokus på at støtte dig i at blive klar til job eller uddannelse. Samtidig er det vores formål at skaffe medarbejdere til virksomheder, der arbejder med grøn omstilling.

Holbæk Kommune har af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fået bevilget 22.100.000 kr. til projektet, som beskrives på denne måde:

"Projektet ”Mod job og uddannelse” vil gennem en håndholdt indsats bidrage til, at virksomhederne får opfyldt det arbejdskraftbehov, de har i forbindelse med den grønne omstilling ved samtidig at understøtte ledige borgere mod job eller uddannelse.

Projektet har derved et todelt fokus, hvor der på den ene side vil være indsatser rettet mod borgere på kanten af  arbejdsmarkedet, der skal understøtte dem i deres proces mod at kunne indgå på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. På den anden side vil der være indsatser rettet mod virksomhederne, så de modnes til at modtage og rumme borgeren, der som forberedelse til arbejdsmarkedet bliver tilbudt gruppeforløb samt opkvalificeringsforløb og  kompetenceopbygning. Projektet har kun fokus på borgere, der vil kunne inkluderes på arbejdsmarkedet eller på et uddannelsessted inden for kortere tid."

I praksis betyder det, at vi arbejder på at skabe det ideelle match mellem dig og en virksomhed, der har brug for din arbejdskraft, eller at støtte dig i at finde din uddannelsesvej.

Indholdet i vores projekt tager udgangspunkt i de 11 indikatorer fra Beskæftigelses Indikator Projektet fra 2017, og vi arbejder med læreprocesser, så du som deltager i projektet får både ny viden og nye kompetencer. Vi tager udgangspunkt i dig og dit liv, og sammen laver vi en individuel plan for, hvad der tegner din vej til job eller uddannelse. 

Projektet består af tre dele:

 

 

Senest opdateret 07-11-2023